ഇറ്റലി അനുകൂല നിലപാട്:അഡീ.സോളിസിറ്റർ ജനറലിനെ മാറ്റും

കടൽക്കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ മറുകണ്ടം ചാടിയ അഡീ.സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഹരെൻ പി.റാവലിനെ മാറ്റാൻ തീരുമാനം.കേസിന്റെ ചുമതലയിൽ നിന്നാണ് മാറ്റുന്നത്.ഇദേഹത്തിന്

കേന്ദ്രത്തിന് രൂക്ഷവിമർശനം

കപ്പൽ വിട്ടുകൊടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടയിൽ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലാതെയാണ് കേന്ദ്രം കേരളത്തിന്റെ അധികാരത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.കപ്പൽ വിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിധിയെ