കോടതിയിലെ നിലപാട് മാറ്റം:മുഖ്യമന്ത്രി കത്ത് നൽകി

കടൽ കൊലപാതക കേസിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി കോടതിയിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ അഡീ.സോളിസിറ്റർ ജനറലിനെ മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ