ഐ ഫോണ്‍ തട്ടിപ്പറിച്ചോടി എറിഞ്ഞുടച്ച് വൈദികന്‍; നിർണായക തെളിവായ പെന്‍ഡ്രൈവും നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; ബിലിവേഴ്സ് ചർച്ചിൽ ഉദ്യോഗ ഭരിത നിമിഷങ്ങൾ

ഐ ഫോണ്‍ തട്ടിപ്പറിച്ചോടി എറിഞ്ഞുടച്ച് വൈദികന്‍; നിർണായക തെളിവായ പെന്‍ഡ്രൈവും നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; ബിലിവേഴ്സ് ചർച്ചിൽ ഉദ്യോഗ ഭരിതമായ നിമിഷങ്ങൾ

കർണ്ണാടക മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലെ ആദായനികുതി റെയിഡ്: ബിജെപിയുടേത് നിർല്ലജ്ജമായ അധികാര ദുർവിനിയോഗമെന്ന് കോൺഗ്രസ്സ്

ഗുജറാത്തിലെ കോൺഗസ്സ് എം എൽ ഏമാരെ ഒളിവിൽപ്പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർണ്ണാടക ഊർജ്ജമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന ആദായനികുതി വകുപ്പ് റെയിഡ്