രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരില്‍ ഐടി പുരസ്‌കാരം ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഉദ്ധവ് താക്കറെ സര്‍ക്കാര്‍

ഇത്തവണ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ജന്മവാര്‍ഷികമായ ഈ മാസം ഇരുപതിന് പുരസ്‌കാരം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും.