കൊവിഡ് കാലത്തും ഒഴിയുന്നില്ല ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാരുടെ ദുരിതങ്ങള്‍; ശക്തമായി അപലപിച്ച് ജനത കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പാര്‍ട്ടി

ഇടുക്കിയുള്‍പ്പടെയുള്ള ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരാണ് ഈ അവസരത്തിലും അനിഷ്ട സാഹചര്യങ്ങള്‍ നേരിടുന്നത്. ദൂരേ നിന്നും വരേണ്ടവര്‍ക്ക്