രാഹി വെടിവച്ചിട്ടത് ചരിത്രം

ഷൂട്ടിങ്ങില്‍ മത്സരവേദികളില്‍ ലോകോത്തര നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച ഇന്ത്യക്കാര്‍ നിരവധിയുണ്ട്. അവര്‍ക്കിടയില്‍ രാഹി സര്‍നോബത് എന്ന മഹാരാഷ്ട്രക്കാരി സ്വന്തമാക്കിയത് പുതിയ ചരിത്രം. പിസ്റ്റണ്‍ ഇനത്തില്‍