ഇന്ന് രാത്രി 7.47 മുതല്‍ 7.51 വരെ കേരളത്തിന് മുകളില്‍ വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന രീതിയില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം എത്തുന്നു

ഇന്ന് രാത്രി കേരളത്തിന്റെ കണ്ണുകളില്‍ വിസ്മയം വിരിയിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം എത്തുന്നു. രാത്രി 7.47 മുതല്‍ 7.51 വരെ

നാളെ പുലര്‍ച്ചെ 5.27 ന് കേരളത്തിന് മുകളില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം എത്തുന്നു

അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം നാളെ പുലര്‍ച്ചെ മലയാളികളുടെ കണ്‍മുന്നില്‍ ദൃശ്യവിരുന്നൊരുക്കും. കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ളവര്‍ക്ക് പുലര്‍ച്ചെ 5.27 മുതല്‍ ആറു മിനിറ്റോളം നഗ്‌ന