ഇസിന്‍ബയേവയ്ക്ക് വീണ്ടും ലോകറിക്കാര്‍ഡ്

റഷ്യയുടെ പോള്‍വോള്‍ട്ട് താരം യെലേന ഇസിന്‍ബയേവയ്ക്ക് വീണ്ടും ലോക റിക്കാര്‍ഡ്. സ്വീഡനിലെ സ്‌റ്റോക്‌ഹോമില്‍ നടന്ന എക്‌സ് എല്‍ ഗാലന്‍ മീറ്റിലാണ്