ഇസിന്‍ബയെവയ്ക്കു സ്വര്‍ണം

ഡബിള്‍ ഒളിമ്പികും ലോക ചാമ്പ്യനുമായി റഷ്യയുടെ യെലേന ഇസിന്‍ബയേവ വേള്‍ഡ് ഇന്‍ഡോര്‍ വനിതാ വിഭാഗം പോള്‍വോള്‍ട്ടില്‍ സ്വര്‍ണമണിഞ്ഞു. ഈ വര്‍ഷം