ലോക ആരോഗ്യ സംഘടയുടെ ഡോക്ടര്‍ പാക്കിസ്ഥാനില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

പാക്കിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചി നഗരത്തില്‍ അജ്ഞാതന്റെ വെടിയേറ്റ് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇസഹാഖ് ഖാകര്‍ എന്നയാളാണ്