മസാല ബോണ്ട്: ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സേഞ്ചിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മുഴക്കിയത് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്‍റെ മരണ മണിയെന്ന്‍ ശബരീനാഥന്‍; ആരു തടഞ്ഞാലും നടപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി തോമസ്‌ ഐസക്

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി തീർക്കാമെന്നായിരുന്നു ധനമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്.