കൊറോണ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന വ്യക്തി മരിച്ചു: മൃതദേഹം മാറ്റാൻ കഴിയാതെ ബാൽക്കണിയിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാര്യ

ബുധനാഴ്ചയാകാതെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കു വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാനാകില്ലെന്ന് ബോർഘെറ്റോ സാന്റോ സ്പിരിറ്റോ മേയർ ഗിയാൻകാർലോ കാനെപ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്...