കൊവിഡ്-19: സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ കണക്കിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു; റോയിട്ടേര്‍സിന് മൂന്ന് മാസത്തെ വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഇറാഖ് സര്‍ക്കാര്‍

അതേസമയം തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ടിനു ശേഷം റോയിട്ടേര്‍സിനെ വിലക്കിയത് സര്‍ക്കാര്‍ ശരിയായ കണക്കുകള്‍ മറച്ചു വെക്കുകയാണോ എന്ന ആശങ്കയും പൊതുവെ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.