ഇറാനെ ആക്രമിക്കാന്‍ യുഎസിനു വ്യോമതാവളം നല്‍കില്ല: സര്‍ദാരി

ഇറാനെ ആക്രമിക്കാന്‍ യുഎസിന് പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഒരു വിധത്തിലുള്ള സഹായവും നല്‍കില്ലെന്നു പ്രസിഡന്റ് സര്‍ദാരി ഉറപ്പു നല്‍കി. പാക് വ്യോമതാവളങ്ങള്‍ ഈ