അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും ഭക്ഷണത്തില്‍ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്ന് യുവാവ്; ഐ.പി.എല്‍. പന്തയത്തിലേര്‍പ്പെടുന്നതിലെ വിലക്ക്

അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും ഭക്ഷണത്തില്‍ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്ന് യുവാവ്; ഐ.പി.എല്‍. പന്തയത്തിലേര്‍പ്പെടുന്നതിലെ വിലക്ക്