‘ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്‌സ്‌പ്ലോറര്‍’ യുഗം അവസാനിക്കുന്നു; പ്രഖ്യാപനവുമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ്

ബ്രൗസറായ ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്‌സ്‌പ്ലോറര്‍ 11 ഉം അതിന് അനുബന്ധമായ ആപ്പുകളും 2021 ഓഗസ്റ്റ് 17, ല്‍ അവസാനിക്കുമെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കിയ