രാജ്യത്തിനു മാതൃകയായി വീണ്ടും കേരളം: അംശാദായം അടയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്ക് 5000 വരെ പെന്‍ഷന്‍

നിലവില്‍ സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിന്റെ കര്‍ഷക പെന്‍ഷനായ 1400 രൂപ വാങ്ങുന്ന 2.60 ലക്ഷം പേരെയും ബോര്‍ഡിനു കീഴിലാക്കുമെന്നുള്ള തീരുമാനവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ

പാമ്പു കടി പോലെ തന്നെ കൊതുകു കടിയ്ക്കും അപകട മരണ ഇൻഷുറൻസ്

പാമ്പുകടി പോലെ തന്നെ കൊതുകു കടിയ്ക്കും അപകടമരണ ഇൻഷുറൻസിനു അർഹതയുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര ഫോറം ഉത്തരവിട്ടു.പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയായ നിർമൽ