എക്‌സൈസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് 9 എം എം പിസ്റ്റള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കും: മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍

എക്‌സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പുതിയ പിസ്റ്റളുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് 40 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിചേര്‍ത്തു.