ഇന്ത്യയുടെ കാത്തിരിപ്പ് ഇനിയും നീളും; ജിസാറ്റ് 16 വിക്ഷേപണം മാറ്റി വച്ചു

ഇന്ത്യയുടെ വാര്‍ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ ജിസാറ്റ് 16-ന്റെ വിക്ഷേപണം മോശം കാലാസ്ഥയെ തുടര്‍ന്ന് മാറ്റി വച്ചു. ഇസ്‌റോ ഫേയസ് ബുക്കിലൂടെയാണ് ഈക്കാര്യം