പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജൂണ്‍ 14 ന് ഐ എന്‍ എസ് വിക്രമാദിത്യയില്‍ യാത്രനടത്തും

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജൂണ്‍ 14 ന് ഐ എന്‍ എസ് വിക്രമാദിത്യയില്‍ യാത്രനടത്തും. ഗോവയില്‍ നിന്നാവും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യാത്ര. ഇന്ത്യയുടെ