അടിമുടി മാറാനൊരുങ്ങി ഇന്നോവ

മള്‍ട്ടി പര്‍പ്പസ് വെഹിക്കിള്‍ (എം.പി.വി) സെഗ്മന്റ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ടൊയോട്ടയാണ്, അവരുടെ ക്വാളിസിലൂടെ. അത് വന്‍ വിജയമായി മാറുകയും