തനിയെ ഇന്‍സുലിന്‍ ഇഞ്ചക്ഷന്‍ എടുക്കുന്ന ചിത്രവുമായി ഇന്ദു തമ്പി; ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകര്‍

ഇപ്പോള്‍ ഇതാ, പബ്ലിക് ഇന്‍സുലിന്‍ ഇഞ്ചക്ഷന്‍ എടുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇന്ദു തന്റെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെ പങ്ക് വെച്ചത്.