ഷീന മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇന്ദ്രാണി മുഖർജിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

മുംബൈ: ഷീനബോറ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഇന്ദ്രാണി മുഖർജിയുടെ നിർണ്ണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ. ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെയാണ് ഇന്ദ്രാണി പോലീസിനോട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മുൻ സ്റ്റാർ