കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഇന്ത്യ വളരെ മുന്നില്‍; വാക്സിൻ നൽകാൻ മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുസ്: പ്രധാനമന്ത്രി

ലോകമെങ്ങും നിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സഹായം ലഭിച്ചതായും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്‍റെ എല്ലാ മേഖലകളും സജ്ജമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അവകാശപ്പെട്ടു