നയതന്ത്രബന്ധങ്ങള്‍ രൂക്ഷമായെങ്കിലും ഇന്തോ-പാക് വ്യാപാരത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വമ്പിച്ച വര്‍ദ്ധനവ്, പാക്കിസ്ഥാന്‍ കയറ്റുമതിയില്‍ വമ്പന്‍ കുതിച്ചുചാട്ടം.

അതിർത്തിതർക്കങ്ങൾ രൂക്ഷമായെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്തോ-പാക് വ്യാപാരം വർദ്ധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്ത്.കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ അവരുടെ കയറ്റുമതി

സൈന്യത്തിന് തിരിച്ചടിക്കാൻ സ്വാതന്ത്രിയം നൽകിയാൽ പാകിസ്ഥാൻ കനത്ത വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് അഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി സൈന്യത്തിന് തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്രിയം നൽകിയാൽ പാകിസ്ഥാൻ കനത്ത വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് അഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. പാകിസ്ഥന്റെ മൂന്നിരട്ടി ശക്തി