കമ്പനിയുടമയ്ക്ക് തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന നിയമം മാറ്റാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ തൊഴിലുടമകള്‍ക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റിയെഴുതാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. മൂന്നുറ് പേരില്‍ താഴെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും