ശ്രീലങ്കന്‍ നാവികാക്രമണത്തില്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കു പരിക്കേറ്റു

ശ്രീലങ്കന്‍ നാവിക സേനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ അഞ്ച് ഇന്ത്യന്‍ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികള്‍ക്കു പരിക്കേറ്റു. ശ്രീലങ്കയ്ക്കടുത്തു കച്ചത്തീവ് പരിസരത്താണു മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളെ സൈന്യം