ശ്രീലങ്കന്‍ നാവികരുടെ ആക്രമണത്തില്‍ 30 ഇന്ത്യന്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കു പരിക്ക്

ലങ്കന്‍ നാവികരുടെ ആക്രമണത്തില്‍ 30 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. മൂന്നു ശ്രീലങ്കന്‍ നാവിക ബോട്ടുകള്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വളഞ്ഞ ശേഷം നാവികര്‍ തൊഴിലാളികളെ