ശ്രീശാന്ത് ഇന്ത്യ ‘എ’ ടീമില്‍

പരുക്ക്‌ കാരണം ദീര്‍ഘനാള്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നതിനു ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ മീഡിയം പേസര്‍ എസ്. ശ്രീശാന്ത് ഇന്ത്യ ‘എ’