65 ശ്രീലങ്കന്‍ വംശജരായ തമിഴര്‍ക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കാന്‍ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി

ഇതിനുവേണ്ടി 16 ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ആവശ്യമായ ഉത്തരവ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.