കളി തുടങ്ങുന്നു; അതിനുമുമ്പ് ഇന്ത്യ- വെസ്റ്റിന്റീസ് ലോകകപ്പ് കളിവഴികള്‍ ഒന്നറിയാം

പെര്‍ത്തില്‍ വൈള്ളിയാഴ്ച്ച വസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെ നേരിടാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പട ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ലോകരാജാക്കന്‍മാരും മുന്‍ ലോകരാജാക്കന്‍മാരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായിരിക്കും. 1983 ലെ ലോ