ഇന്ത്യ-യുഎസ് ആണവോര്‍ജ സഹകരണം ശക്തമാക്കുമെന്ന് സംയുക്തപ്രസ്താവന

ഇന്ത്യക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന ബന്ധം ശക്തമാക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ-യുഎസ് സംയുക്തപ്രസ്താവന. തീവ്രവാദം സംയുക്തമായി എതിര്‍ക്കും. ആണവോര്‍ജ സഹകരണം ശക്തമാക്കും. മാതൃകാ

ഇന്ത്യന്‍ നേതാക്കളെ യുഎസ് നിരീക്ഷിച്ച സംഭവം ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു

ജോണ്‍ കെറി-സുഷമ സ്വരാജ് കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നേതാക്കളെ യുഎസ് നിരീക്ഷിച്ച സംഭവത്തില്‍ ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ഇരു