ഹരിയാനയില്‍ ബിജെപി വീഴും; തൂക്കുനിയമസഭ വരുമെന്ന് ഇന്ത്യ ടുഡെ- ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ എക്സിറ്റ് പോള്‍

മുൻപ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹരിയാനയില്‍ പതിനഞ്ച് സീറ്റുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരുന്നു.