രാജ്യം 66 ാം റിപ്പബ്‌ളിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു; ഒബാമ മുഖ്യാതിഥി

ദില്ലി: രാജ്യം ഇന്ന് 66 ാം റിപ്പബ്‌ളിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. രാജ് പഥില്‍ നടക്കുന്ന ആഘോഷചടങ്ങുകളില്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ബരാക്