സാമ്പത്തിക ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഇന്ത്യയും ഈജിപ്തും തമ്മിലുള്ള കരാര്‍

ഇന്ത്യയും ഈജിപ്തും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തികബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 500 കോടി ഡോളറിന്റെ കരാറില്‍ ഒപ്പിട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മന്‍മോഹന്‍ സിംഗുമായി