കേജ്രിവാള്‍ ഇന്ത്യാ എഗൈന്‍സ്റ്റ് കറപ്ഷന്‍റെ പേരില്‍ പിരിച്ച കോടികള്‍ എവിടെപ്പോയി ? :ദ്വിഗ് വിജയ്സിംഗ്

ഇന്ത്യാ എഗൈന്‍സ്റ്റ് കറപ്ഷന്‍റെ പേരില്‍ പിരിച്ച കോടിക്കണക്കിനു രൂപ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ കണക്കു കാണിക്കാന്‍ കേജ്രിവാളിനോട് ദ്വിഗ് വിജയ്സിംഗ്.ഡല്‍ഹിയില്‍ ആം