സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം; മറികടക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

വായ്‌പകള്‍ എടുക്കുന്നതിനായി കൂടുതല്‍ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതായും ബാങ്ക് മേധാവികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കി.