ഹോസ്റ്റല്‍ ഫുഡില്‍ പാറ്റയും പല്ലിയും; നടപടിയെടുക്കാതെ അധികൃതര്‍

ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലെ ഭക്ഷണത്തില്‍ പാറ്റയും പല്ലിയും കണ്ടെത്തി. ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ സൂറം പാളയത്തിലുള്ള ആദിത്യ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജിലാണ്