പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കു പുറമേ ഐഎല്‍പിയും; രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രം

ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കും വിവാദങ്ങള്‍ക്കും ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ പൂര്‍ണമായും വിഭജിക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. പുതിയ നിയമമായ