കാഴ്ചയുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗം തേടുന്നവര്‍ ഊട്ടിയും കൂനൂരുമൊക്കെ മാറ്റിവെയ്ക്കും, കോട്ടയം ജില്ലയിലുള്ള ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ ഒന്നു കണ്ടാല്‍

ഹില്‍സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ കൂനൂരിനേയും ഊട്ടിയേയുമൊക്കെ കവെച്ചുവെയ്ക്കും നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ഈ ഒരു പ്രദേശം. സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്നും 3200 അടി ഉയരത്തില്‍