വർക്കല കഹാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

കൊച്ചി:വർക്കല കഹാർ എം.എൽ.എ യുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. കഹാറിനെതിരെ മത്സരിച്ച ബി.എസ്.പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ എസ്.പ്രഹ്ലാദൻ നൽകിയ ഹർജിയെത്തുടർന്നായിരുന്നു നടപടി.നാമനിർദ്ദേശ