ഫാത്തിമയുടെ ആത്മഹത്യ; വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഐഐടി ഡയറക്ടറുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇന്ന്

ഫാത്തിമയുടെ മരണത്തില്‍ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുമായി ഐഐടി ഡയറക്ടര്‍ ഇന്ന് ചര്‍ച്ച നടത്തും

ഫാത്തിമയുടെ മരണം: ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്തില്ലെന്ന് ഐഐടി അധികൃതര്‍

ഇന്ന് ചിന്താബാര്‍ എന്ന് പേരുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഐഐടിയുടെ പ്രധാന ഗേറ്റില്‍ സമരം ആരംഭിച്ചത്.