അരുൺകുമാറിന്റെ സ്ഥാനക്കയറ്റം നിയമ വിരുദ്ധം,ബേബി കുറ്റക്കാരൻ:റിപ്പോർട്ട്

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ മകൻ വി.എ അരുൺകുമാറിനു ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ നൽകിയത് നിയമ വിരുദ്ധമായാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.പ്രിൻസിപ്പൽ മുതലുള്ള എല്ലാ