ചലച്ചിത്ര മേള:മത്സര ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനം ഇന്ന് അവസാനിക്കും

ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ മത്സരവിഭാഗം ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനം ഇന്നവസാനിക്കും. ജാപ്പനീസ്‌ സംവിധായകന്‍ മസായുക്കി സുവോയുടെ എ ടെര്‍മിനല്‍ ട്രസ്റ്റ്‌, കമാല്‍ കെ.എം.ന്റെ

Page 5 of 5 1 2 3 4 5