മഴ കനക്കുന്നു; ഇടുക്കിയില്‍ കല്ലാർക്കുട്ടി- ലോവർ പെരിയാർ അണക്കെട്ടുകളുടെ എല്ലാ ഷട്ടറുകളും തുറക്കും

മണ്ണിടിച്ചില്‍ സാധ്യതയെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ജില്ലയിൽ രാത്രി ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.