വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാള്‍ പ്രധാനം വിവാഹമാണെന്ന് ഇടയലേഖനം പുറപ്പെടുവിച്ച് ഇടുക്കി ബിഷപ്പ് മാര്‍ മാത്യു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടില്‍

വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാള്‍ പ്രധാനം വിവാഹമാണെന്ന് നിലപാടുമായി ഇടുക്കി ബിഷപ്പ് മാര്‍ മാത്യു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടില്‍. ഇടവകകളില്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ ഇടയലേഖനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ബിഷപ്പ്

ഇടുക്കി ബിഷിപ്പ് ഹൗസിനു നേരെ ആക്രമണം

ഇടുക്കി ബിഷിപ്പ് ഹൗസിനു നേരെ ആക്രമണം. ഒരു സംഘമാളുകള്‍ ബിഷിപ്പ് ഹൗസിലേക്ക് പടക്കമെറിഞ്ഞു. കാറിലെത്തിയ അജ്ഞാതസംഘമാണ് പടക്കമെറിഞ്ഞതെന്നാണ് പോലീസ് നല്‍കുന്ന