പേവിഷബാധ: അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവര്‍ നമുക്കിടയില്‍  വിരളമാണ്.  നല്ലൊരു പൂച്ചയെ കൊഞ്ചിക്കാനും  നല്ല നായ്ക്കളെ ഓമനിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടത്തവര്‍ ഉണ്ടോ?.. പക്ഷേ മുന്‍കരുതലുകള്‍ ഒന്നും