പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിനെ ആഗോള നിലവാരത്തിലാക്കും: മന്ത്രി

പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിനെ ആഗോള നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്താനുള്ള പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കുമെന്നു മന്ത്രി വി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ്. അടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനം മുന്‍നിര്‍ത്തി വര്‍ഷം തോറും ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍