അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തില്‍ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ഇന്റര്‍നെറ്റ് സ്‌കൂള്‍

അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തില്‍ സൗജന്യമായി വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കാന്‍ പുതിയ സ്‌കൂള്‍ തുറന്നു. ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ഐസ്‌കൂള്‍ഇഡിഎക്‌സ് ഡോട്ട് കോം (ischooledx.com) എന്ന പേരിലാണ്