ഡെയർ ഡെവിൾസിന് തകർപ്പൻ ജയം

ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ പഞ്ചാബിനെതിരെ 5 വിക്കറ്റ് തകർപ്പൻ ജയവുമായി ഡൽഹി ഡെയർ ഡെവിൾസ്.ഈ സീസണിൽ ഐ.പി,എൽ സെമിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ